Scurt istoric

   Între anii 1892-1894 a fost construită în Tg.Frumos, pe strada principală Cuza-Vodă, o şcoală cu patru săli de clasă, o sală- atelier, una pentru material didactic, arhivă şi cancelarie, actualmente Corpul A al Liceului teoretic «Ion Neculce ».

   Clădirea a fost ridicată cu bani proveniţi din veniturile pădurii Stroieşti-Laiu,oferiţi de către Ecaterina Stârcea pentru ridicarea şi iniţierea şcolilor din Tg.Frumos. Iniţial,acest edificiu a servit ca Şcoală de băieţi, iar până la Primul Război mondial au absolvit cursurile 891 de băieţi.

  Această şcoală şi-a continuat activitatea în perioada interbelică, având doar nivel gimnazial. După război, se înfiinţează şi clase de liceu, iar în 1970 existau 17 săli de clasă. Odată cu creşterea populatiei şcolare, spatiul de învăţământ  se extinde, între 1970-1971 ridicându-se o nouă clădire, lângă care s-au construit căminul şi cantina care puteau primi în jur de 120 de elevi.

   Din anul 1976 devine Liceu industrial cu profil mechanic, industrie uşoară, construcţii, agricol, chimie. În 1979, din acest liceu s-au desprins clasele gimnaziale care s-au constituit într-o şcoală separată, astăzi Şcoala cu clasele I-VIII “Garabet Ibrăileanu”.


   Dintre personalităţile care s-au născut, au trăit, au studiat sau au avut diverse conexiuni cu oraşul si Liceul « Ion Neculce » s-au remarcat :

 • - Cronicarul Ion Neculce 1672-1745, care s-a născut în satul Prigoreni şi care, sub domnia lui Dimitrie Cantemir, a avut rangul de spătar, hatman şi vornic. Neculce, preţuit în mod deosebit de ţarul Petru cel Mare, este îngropat în satul Prigorenii Mici, autorul « Letopiseţului Ţării Moldovei » dând numele de astăzi liceului nostru.

 • - Garabet Ibrăileanu 1871-1938,născut in Tg.Frumos-critic şi istoric literar, eseist, profesor universitar, redactor literar la revista « Viaţa românească », romancier. Bogata sa activitate culturală l-a impus ca pe una din cele mai proeminente personalităţi din literatura română.

 • - Petru Poni 1841-1925-chimist, fizician, mineralog, pedagog, om politic român, a făcut şcoala primară în Tg.Frumos. A fost professor la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, membru al Academiei Române, primar al Iaşului, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, autor de manuale de fizică şi chimie, întemeietor al unor societăţi ştiinţifice.

 • - Theodor Dimitrie Speranţia 1856-1929 –scriitor, folclorist, învaţă două clase în Tg.Frumos. Este unul din întemeietorii revistei « Contemporanul »,colaborator la « Revista Nouă » a lui B.P.Hasdeu. La Universitatea din Liege obtine diploma de doctor în litere şi filozofie.

 • - Costin Merişca 1927-2003 –profesor de limba română la Liceul « I.Neculce », autor de articole şi microstudii literare, romancier şi poet.corpul a1 Este membru fondator al Institutului de heraldică şi genealogie « Sever Zotta » al Academiei Române. În 1990 a obţinut Premiul Uniunii Cineaştilor pentru cel mai bun scenariu de film. 27 dintre foştii săi elevi au devenit profesori de limba română.

 • - Emilian Marcu n.1950 - fost elev al liceului, poet contemporan şi deţinător a numeroase premii literare, membru al Uniunii Scriitorilor.

 • - Valentin Talpalaru n.1953 - fost elev al liceului, membru al Uniunii Scriitorilor, poet, prozator si publicist, cu o bogată activitate culturală în cadrul Bibliotecii « G.Asachi », Inspectoratul judeţean pentru cultură, Muzeul Literaturii române.

 • - Dan Merişca 1957-1991-fost elev al liceului, fondator al Cenaclului de anticipaţie « Quasar », autor al primului almanah SF românesc « Fantastic magazin » şi al primului ziar SF « Quark », colaborator la reviste studenţeşti.

 • - Lucian Merişca n.1958 - fost elev al liceului, scriitor, jurnalist, medic, specialist în probleme europene, vicepreşedinte al Clubului UNESCO “Quasar”.

 • - Dumitru Boghian n.1955 - profesor de istorie, fost director al liceului, pune bazele cercului de arheologie şi contribuie semnificativ la îmbogăţirea patrimoniului muzeului din şcoală. In prezent este profesor doctor la catedra de Istorie veche la Universitatea « Ştefan cel Mare »Suceava.

 • - Ioan Ştifii n.1951-inginer, profesor, fost director al liceului, autor al unui volum de versuri, preşedinte al cenaclului « G.Ibrăileanu ».

 • - Stelian Munteanu-fost elev al liceului, director de programe la Televiunea româna

 • - Constantin Munteanu - dramaturg şi scenarist

 • - Nicoleta Sorloaica-Hickman - fostă elevă a liceului, profesor universitar la Universitatea din Florida, cercetător la Centrul de energie solara Floridacorpul b n1

 • - Adrian Diaconu - fost elev, actor la Teatrul « Luceafărul » Iaşi

 • - Parfimon Marfa - fostă elevă, în prezent profesoară de limba română în liceul « I.Neculce »

 • - Doleanu Ana-Maria - fostă elevă, director al Şcolii generale « Ion Creangă » Tg.Frumos

 • - Lungu Arina -  fostă elevă, profesoară de limba engleză la Universitatea din Bucureşti

 • - Creţu Anca - fostă elevă, medic

 • - Pricop Oana-Mirela - fostă elevă, profesoară de economie în liceul « Ion Neculce » Tg.Frumos

   În prezent, Liceul « Ion Neculce » are aprox.1000 de elevi, proveniţi din oraş şi localităţile limitrofe, şcolarizaţi în 4 clase de gimnaziu şi 29 de clase de liceu, cu profil real şi uman, pe filiera teoretică şi tehnologică.

  Elevii liceului au fost antrenaţi în diverse proiecte locale, naţionale şi internaţionale -2 proiecte Comenius între 2007-2009 şi 2010-2012.

  În anul 2012 liceul a caştigat proiectul internaţional EUROSCOLA, clasându-se pe locul al III-lea la nivel naţional şi au
participat la sesiunea europarlamentară de la Strasbourg, în baza unui proiect de voluntariat.

  În cadrul proiectului naţional Şcoala MAST,echipajul şcolii noastre s-a clasat pe locul al V-lea cu un proiect de inovatie tehnică foarte apreciat în concurs.

  De asemenea, de-a lungul timpului, elevii şi profesorii au fost implicaţi în diferite activităţi de voluntariat,corpul b nconcursuri naţionale, olimpiade şi diverse colaborări cu alte unităţi şcolare sau ONG-uri.

  Deoarece in oraş coexistă doua minorităti-a ruşilor-lipoveni şi a rromilor, liceul le-a oferit posibilitatea elevilor de a cultiva limba,obiceiurile şi tradiţiile specifice prin ore extracurriculare susţinute de profesori din comunitatea aparţinătoare.

   Pentru a oferi condiţii optime de studiu,în perioada 2010-2012 s-au renovat şi reamenajat 3 laboratoare de informatică, un laborator de fizică, unul de chimie şi unul de biologie, o sală multimedia de festivităţi.

  Cel mai valoros şi reprezentativ simbol al liceului este Muzeul de arheologie şi etnografie, înfiinţat de profesorul Mihai Constantin, în care au fost reunite piese unicat din cultura Cucuteni-obiecte de cult, fragmente de unelte preistorice, vase de lut, precum şi piese din cultura locală, cu o vechime de peste 100 de ani.

free pokereverest poker revie
Copyright © 2024 Liceul Teoretic "Ion Neculce" Tg. Frumos. Toate drepturile rezervate.
Realizator: Matrescu Viorel-Lucian - vmat_neculce@yahoo.com.